Jakie są przyczyny zaćmy?

Przyczyn rozwoju zaćmy może być wiele.
Najczęściej jest to jednak naturalny proces starzenia. Wraz z z wiekiem soczewka oka staje się ona stopniowo coraz grubsza, bardziej żółta i mniej przezierna. Niektóre choroby ogóle mogą przyspieszać ten proces np.

  • cukrzyca
  • długotrwałe stosowanie kortykosteroidów

Zaćma może mieć charakter wrodzony i wtedy obserwuje się ją u małych dzieci lub nawet bezpośrednio po urodzeniu. Tego typu zaćma może być wynikiem przebytych przez matkę w czasie ciąży chorób, może mieć również uwarunkowanie genetyczne.
Zaćma występuje też czasem jako powikłanie niektórych chorób samego oka np. zapalenia błony naczyniowej lub jaskry.
Podobnie urazy oka – mogą prowadzić do rozwoju zaćmy, mówimy wówczas o zaćmie pourazowej.
Wiadomo także, że osoby przebywające w zasięgu promieniowania jonizującego lub podczerwonego (wysokie temperatury) są narażone na powstanie zaćmy.