Czy istnieją różne odmiany zaćmy?

Tak. Istnieje wiele odmian zaćmy. Określa się je podając część soczewki, na której tworzą się zmętnienia, np. zaćma jądrowa formuje się w centum soczewki, a zaćma korowa powstaje, gdy przezroczystość kory wokół jądra soczewki zostaje ograniczona.
Każdy rodzaj zaćmy może być też różnie zaawansowany np. mówimy o zaćmie początkowej czy dojrzałej.