Czy zaćma może nawrócić?

Nawrót zaćmy nie jest możliwy, ponieważ naturalna soczewka w trakcie zabiegu zostaje usunięta. Z czasem jednak część pacjentów może uskarżać się na ponowne zamglenie widzenia. Taki stan chorobowy nosi nazwę zaćmy wtórnej (dochodzi do zmętnienia torebki soczewki, którą celowo nienaruszoną pozostawia się w trakcie zabiegu. Do jej leczenia stosuje się zabieg metodą laserową (patrz: Laser Nd:YAG) wykonywany w warunkach ambulatoryjnych (bez konieczności hospitalizacji).