Czemu służy badanie OCT?

OCT (optyczna koherentna tomografia) to nowoczesne, nieinwazyjne badanie, które zrewolucjonizowało zobrazowanie struktur siatkówki oka i okolic nerwu wzrokowego. Często nazywana jest również biopsją optyczną, ponieważ udostępnia bezkontaktowe wniknięcie w głąb tkanek. Jest to nowa metoda diagnostyczna wykorzystująca fale świetlne w celu uzyskania przekrojów (tomogramów) siatkówki. Dotychczasowe metody diagnostyczne (fotografia, angiografia) przedstawiały jedynie obraz powierzchni siatkówki. OCT jest pierwszym narzędziem ukazującym strukturę tkanki w przekroju. Metoda ta pozwala na uzyskanie przekrojów o bardzo wysokiej rozdzielczości. Dzięki temu uzyskujemy możliwość analizy przekrojów tkanki w wymiarze trójwymiarowym tworząc mapy poszczególnych warstw siatkówki i tarczy nerwu wzrokowego.