Przebieg zabiegu

Przed badaniem należy maksymalnie rozszerzyć źrenicę kroplami krótko działającymi. Powierzchnia oka zostanie znieczulona za pomocą krople znieczulających. Na oko zastanie założona specjalna soczewka. Podczas całego zabiegu należy siedzieć nieruchomo i patrzeć na wskazany punkt. Nie wolno poruszać głową i okiem. Poruszanie się może spowodować nieodwracalne uszkodzenie tkanek oka. Czoło i broda muszą być dosunięte do aparatu. Przed okiem widoczne są błyski światła. Zabieg trwa kilka minut. Bezpośrednio po zabiegu widzenie może być niewyraźne, wywołane olśnieniem.