dr n. med. Wojciech Jędrzejewski

Po ukończeniu Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu w 1997 roku rozpocząłem pracę na Oddziale Okulistycznym Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu. Jednocześnie pracowałem naukowo, co zaowocowało w 1999 roku nominacją na stanowisko asystenta w Katedrze i Oddziale Klinicznym Okulistyki w Bytomiu, Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Mój dorobek naukowy to ponad 40 prac wydrukowanych w czasopismach medycznych i prezentowanych na zjazdach okulistycznych.

W 2005 roku zdałem egzamin specjalizacyjny w zakresie okulistyki, a następnie w 2007 roku obroniłem rozprawę doktorską.

Od 2008 roku pracuje, pełniąc funkcję zastępcy ordynatora Oddziału Okulistyki, w Szpitalu im. Hagera w Tarnowskich Górach.

Wykonuję zabiegi operacyjne m.innymi zaćmy oraz witrektomii (operacje szklistkowo – siatkówkowe).

Stale poszerzam swoje umiejętności praktyczne i teoretyczne uczestnicząc w wielu kursach i szkoleniach krajowych i zagranicznych. Odbyłem między innymi szkolenie w ośrodku chirurgii witreoretinalnej w Bremen (Niemcy).

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Okulistycznego (PTO) oraz Europejskiego Towarzystwa Witreo – Retinalnego (EVRS).

Kategoria: