Wskazania do rozwiązania porodu drogą cięcia cesarskiego z powodu zmian w narządzie wzroku

W 2013 r. opublikowany został konsensus okulistyczno-położniczy dotyczący wskazań do rozwiązania porodu drogą cięcia cesarskiego z powodu zmian w narządzie wzroku.

Aktualnie wskazania do rozwiązania ciąży metodą cięcia cesarskiego obejmują następujące choroby i stany oczu:

  1. Retinopatia cukrzycowa:
   • nawracające krwotoki do ciała szklistego
   • neowaskularyzacja (tj. rozwój nieprawidłowych naczyń krwionośnych) w siatkówce lub na tarczy nerwu wzrokowego, która przypuszczalnie nie ulegnie zanikowi (po leczeniu lub samoistnie) do momentu rozwiązania
   • trakcyjne odwarstwienie siatkówki rozwijające się i postępujące w czasie ciąży.
  2. Nagłe stany okulistyczne, które mogą ulec pogorszeniu w trakcie porodu, których leczenie nie może być przeprowadzone lub zakończone przed rozwiązaniem (np. odwarstwienie siatkówki operowane w okresie 1 miesiąca przed rozwiązaniem przed zakończeniem procesu tworzenia blizn siatkówkowo-naczyniówkowych, zranienia gałki ocznej operowane w okresie 1 miesiąca przed rozwiązaniem).
  3. Krótkowzroczność z neowaskularyzacją podsiatkówkową (plamą Fuchsa).
  4. Stany pooperacyjne:
   • stan po witrektomii z powodu krwotoku do ciała szklistego po urazie, w retinopatii cukrzycowej lub w nowotwórstwie naczyń siatkówki po zakrzepie żyły siatkówkowej;
   • stan po laserowej korekcji wady refrakcji, jeżeli grubość rogówki po zabiegu jest mniejsza niż 350 µm.
  5. Zaawansowana jaskra z dużymi zmianami w polu widzenia.
  6. Zaawansowany lub ostry stożek rogówki.
  7. Stany rzucawkowe (wspólna decyzja lekarza położnika i okulisty w zależności od stanu ogólnego i oczu):
   • retinopatia
   • surowicze odwarstwienie siatkówki
   • neuropatia
   • ślepota korowa.

Decyzję o przeprowadzeniu cięcia cesarskiego podejmuje doświadczony położnik wypełniając i podpisując odpowiednio opracowany formularz kwalifikacji do cięcia w oparciu o badanie oczu przeprowadzone przez lekarza okulistę.

Następujące choroby narządu wzroku nie stanowią wskazania do przeprowadzenia cięcia cesarskiego:

   1. Krótkowzroczność bez zmian plamce
   2. Jaskra bez zmian lub z małymi zmianami w polu widzenia
   3. Odwarstwienie siatkówki operowane w okresie więcej niż 1 miesiące przed rozwiązaniem z całkowitym przyłożeniem siatkówki
   4. Zmiany degeneracyjne obwodu oka.

Zwyrodnienia, które mogą predysponować do odwarstwienia siatkówki powinny być zabezpieczone przy pomocy fotokoagulacji laserowej w okresie 1 miesiąca przed rozwiązaniem.

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
Joomla!
Accept
Decline
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline