Wskazania do rozwiązania porodu drogą cięcia cesarskiego z powodu zmian w narządzie wzroku

W 2013 r. opublikowany został konsensus okulistyczno-położniczy dotyczący wskazań do rozwiązania porodu drogą cięcia cesarskiego z powodu zmian w narządzie wzroku.

Aktualnie wskazania do rozwiązania ciąży metodą cięcia cesarskiego obejmują następujące choroby i stany oczu:

  1. Retinopatia cukrzycowa:
   • nawracające krwotoki do ciała szklistego
   • neowaskularyzacja (tj. rozwój nieprawidłowych naczyń krwionośnych) w siatkówce lub na tarczy nerwu wzrokowego, która przypuszczalnie nie ulegnie zanikowi (po leczeniu lub samoistnie) do momentu rozwiązania
   • trakcyjne odwarstwienie siatkówki rozwijające się i postępujące w czasie ciąży.
  2. Nagłe stany okulistyczne, które mogą ulec pogorszeniu w trakcie porodu, których leczenie nie może być przeprowadzone lub zakończone przed rozwiązaniem (np. odwarstwienie siatkówki operowane w okresie 1 miesiąca przed rozwiązaniem przed zakończeniem procesu tworzenia blizn siatkówkowo-naczyniówkowych, zranienia gałki ocznej operowane w okresie 1 miesiąca przed rozwiązaniem).
  3. Krótkowzroczność z neowaskularyzacją podsiatkówkową (plamą Fuchsa).
  4. Stany pooperacyjne:
   • stan po witrektomii z powodu krwotoku do ciała szklistego po urazie, w retinopatii cukrzycowej lub w nowotwórstwie naczyń siatkówki po zakrzepie żyły siatkówkowej;
   • stan po laserowej korekcji wady refrakcji, jeżeli grubość rogówki po zabiegu jest mniejsza niż 350 µm.
  5. Zaawansowana jaskra z dużymi zmianami w polu widzenia.
  6. Zaawansowany lub ostry stożek rogówki.
  7. Stany rzucawkowe (wspólna decyzja lekarza położnika i okulisty w zależności od stanu ogólnego i oczu):
   • retinopatia
   • surowicze odwarstwienie siatkówki
   • neuropatia
   • ślepota korowa.

Decyzję o przeprowadzeniu cięcia cesarskiego podejmuje doświadczony położnik wypełniając i podpisując odpowiednio opracowany formularz kwalifikacji do cięcia w oparciu o badanie oczu przeprowadzone przez lekarza okulistę.

Następujące choroby narządu wzroku nie stanowią wskazania do przeprowadzenia cięcia cesarskiego:

   1. Krótkowzroczność bez zmian plamce
   2. Jaskra bez zmian lub z małymi zmianami w polu widzenia
   3. Odwarstwienie siatkówki operowane w okresie więcej niż 1 miesiące przed rozwiązaniem z całkowitym przyłożeniem siatkówki
   4. Zmiany degeneracyjne obwodu oka.

Zwyrodnienia, które mogą predysponować do odwarstwienia siatkówki powinny być zabezpieczone przy pomocy fotokoagulacji laserowej w okresie 1 miesiąca przed rozwiązaniem.