Parametry okulistyczne wymagane od osoby ubiegającej się lub posiadającej prawo jazdy kategorii A, A1, B, B1, T, B+E

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. Nr 88, poz. 503) z dnia 15 kwietnia 2011 r.

Ostrość wzroku Każdego oka osobno oraz przy patrzeniu razem nie mniej niż 0,5 po korekcji
Korekcja Bez ograniczeń: okularowa, soczewkami kontaktowymi lub wewnątrzgałkowymi pod warunkiem dobrej tolerancji i adaptacji do korekcji
Rozpoznawanie barw Nie jest wymagane
Pole widzenia Każdym okiem co najmniej 50° od skroni i 20° od nosa oraz w górę i w dół, w obrębie kąta 20° od punktu fiksacji nie powinny występować żadne ubytki
Widzenie obuoczne Dla kategorii A i A1 wymagane prawidłowe
Dla kategorii B, B1, B+E i T w przypadku stwierdzenia jednooczności można orzec brak przeciwwskazań do kierowania pojazdami pod następującymi warunkami:
  • ostrość wzroku oka widzącego wynosi nie mniej niż 0,6 z korekcją dopuszczalną do +/- 8,0 D
  • pole widzenia oka widzącego wynosi 80° od skroni i co najmniej 30° od nosa oraz w górę i w dół, 
  • od powstania jednooczności upłynęło co najmniej 12 miesięcy i badany ukończył 20 lat
Widzenie zmierzchowe i wrażliwość na olśnienie Wymagane, jeżeli badany: 
  • ma wszczepione soczewki wewnątrzgałkowe
  • jest po laserowej korekcji wzroku 
  • u osób kierujących pojazdami w ramach obowiązków służbowych