Parametry okulistyczne wymagane od osób kierujących pojazdami kategorii C, D, tramwajami oraz od instruktorów i egzaminatorów

Parametry okulistyczne wymagane od osoby:

  • ubiegającej się lub posiadającej prawo jazdy kategorii C, C1, D, D1, C+E, C1+E, D+E, D1+E,
  • ubiegającej się lub posiadającej pozwolenie na kierowanie tramwajem,
  • kandydujące na instruktora lub egzaminatora,
  • podlegające badaniom kontrolnym na podstawie art. 122 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.– Prawo o ruchu drogowym oraz art. 39 j ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. Nr 88, poz. 503) z dnia 15 kwietnia 2011 r.

Ostrość wzroku
  • Oka lepiej widzącego nie mniej niż 0,8; 
  • Oka gorzej widzącego nie mniej niż 0,5 po korekcji
Korekcja Korekcja okularowa, soczewkami kontaktowymi lub wewnątrzgałkowymi pod warunkiem dobrej tolerancji i adaptacji do korekcji. 
  • Dopuszczalna korekcja w granicach +/- 8,0 D
Rozpoznawanie barw Prawidłowe rozpoznawanie barwy: 
czerwonej, zielonej, żółtej
Pole widzenia Każdym okiem co najmniej 80° od skroni i 30° od nosa oraz w górę i w dół, 
  • W obrębie kąta 30° od punktu fiksacji nie powinny występować żadne ubytki
Widzenie obuoczne Prawidłowe
Widzenie zmierzchowe i wrażliwość na olśnienie Prawidłowe