Aparaty okulistyczne

Autokeratorefraktometr

Autorefraktokeratometr - Sanvimed Autorefraktokeratometr - Szpital Tarnowskie Góry
popularnie nazywany jest aparatem do komputerowego badania wzroku. Pomocny jest w sytuacji doboru okularów lub też soczewek kontaktowych. Udział pacjenta w tym badaniu jest minimalny, gdyż pomiar wady refrakcji (wady wzroku) odbywa się automatycznie, bezbolesne i wyjątkowo szybko. Łączy funkcje dwóch aparatów: refraktometru (ocena wielkości wady) i keratometru (pomiar krzywizn rogówki). Mierzy kąty odbicia i załamania wiązki światła padającego na powierzchnie oka: przednią i tylną powierzchnię rogówki oraz soczewki, w kilku płaszczyznach. W raporcie uzyskujemy następujące dane: 

 • moc sferyczną, 
 • moc cylindryczną, 
 • oś cylindra, 
 • astygmatyzm resztkowy 
 • odległość pomiędzy źrenicami. 
 • pomiar średnicy rogówki 

Aparat Topcona ma wbudowany unikatowy pryzmat rotacyjny. Urządzenie pozwala na dokonanie pomiarów przy wąskiej źrenicy.


BIOMETR AKUSTYCZNY (USG PREZENTACJI A)

USG - Szpital Tarnowskie Góry USG - Szpital Tarnowskie Góry
Aparat ten pozwala na precyzyjny pomiar struktur gałki ocznej za pomocą fal ultradźwiękowych. Mierzy długość gałki ocznej i jego poszczególnych części (głębokość komory przedniej, grubość soczewki, głębokość komory ciała szklistego). Dzięki specjalnie zintegrowanemu programowi komputerowemu można także skalkulować, jaki implant wewnątrzgałkowy przed planowaną operacją zaćmy jest najodpowiedniejszy dla pacjenta.

 

BIOMETR OPTYCZNY IOL MASTER

IOL Master - Szpital Tarnowskie Góry IOL Master - Szpital Tarnowskie Góry
Aparat IOL Master służy do kalkulacji implantu wewnątrzgałkowego, przed planowaną operacją zaćmy. Badanie jest bezbolesne, wymaga współpracy pacjenta.

Biomikroskop czyli LAMPA SZCZELINOWA

Lampa szczelinowa - SanvimedLampa szczelinowa - Szpital Tarnowskie Góry

Służy do badania struktur gałki ocznej w dużym powiększeniu. Za jej pomocą możemy oceniać:

 • aparat ochronny oka (powieki, rzęsy, gruczoły Meiboma)
 • odcinek przedni (spojówkę, rogówkę, komorę przednią, tęczówkę, źrenicę, soczewkę),
 • a przy użyciu dodatkowych soczewek również dno oka (soczewek Volka)
 • i drogi odpływu cieczy z oka czyli kąt przesączania (badanie gonioskopowe przy pomocy trójlustra Goldmana lub gonioskopu).

Badanie w lampie szczelinowej jest badaniem obuocznym, co pozwala na ocenę głębokości położenia zmian. Może być powtarzane wielokrotnie u pacjentów w każdym wieku, w tym u dzieci i kobiet w ciąży. Po wykonaniu badania nie obserwuje się powikłań, możliwe jest jedynie odczuwanie chwilowego olśnienia wywołanego silnym światłem, które samoistnie przechodzi po krótkiej chwili.

Należy patrzeć nieruchomo na wprost, na pojawiające się wewnątrz aparatu kolorowe światła. Za pomocą laserowej koherentnej biometrii uzyskuje się pomiary długości gałki ocznej pacjenta, wykonuje się pomiary keratometryczne, czyli pomiary krzywizn rogówki w dwóch przekrojach, a także głębokość komory przedniej oka. Następnie specjalne programy komputerowe kalkulują, jaka soczewka wewnątrzgałkowa jest najbardziej odpowiednia dla danego oka. W Polsce, ze względu na fakt, że pacjenci bardzo późno zgłaszają się na operację zaćmy, gdy choroba jest bardzo zaawansowana, u ponad 20% osób nie udaje się wykonać tego badania. Jeżeli pacjent ma stwierdzone początki zaćmy, powinien wykonać badanie wcześniej, nawet na klika lat przed operacją, gdyż pomiary nie zmieniają się z wiekiem.

 

Diopromierz - Frontofokometr

Dioptromierz - Sanvimed
pozwala na wykonanie pomiaru mocy soczewek okularowych zarówno sferycznych jak i cylindrycznych. Dokonuje pomiaru soczewek progresywnych oraz szkieł pryzmatycznych. Wbudowany czujnik pozwala na zmierzenie w szkłach odległości między źrenicami.

Ekran Topcon CC-100XP

Ekran Topcon CC-100XP - Sanvimed

to najbardziej zaawansowany technologicznie system do badania ostrości wzroku. System wyposażony jest w szeroki 22” wyświetlacz LCD o wysokiej rozdzielczości i jasności. Urządzenie wyróżnia się nowoczesnym wyglądem oraz smukłą budową. Ekranem CC-100XP można sterować zdalnie przy pomocy pilota, automatycznego foroptera Topcon CV-5000 lub komputera. Model ten automatycznie skaluje optotypy w zależności od ustalonej przez operatora odległości.
Urządzenie oferuje większość powszechnie używanych optotypów do badania ostrości wzroku, tj. litery, Tumbling E, Landolt C, cyfry oraz trzy różne testy dla dzieci, jak również specjalny test wrażliwości na kontrast. Unikalną cechą urządzenia względem innych ekranów LCD jest zastosowana nowa technika polaryzacji, która zapewnia rozdzielenie obrazu w 100% i znaczną poprawę jakości w porównaniu do wszystkich konwencjonalnych testów polaryzowanych LCD dostępnych aktualnie na rynku.

CC-100XP - najbardziej zaawansowany technologicznie system do badania ostrości wzroku w postaci wyświetlacza LCD z polaryzacją.

FAKOEMULSYFIKATOR

Fakoemulsyfikator Infiniti

Fakoemulsyfikator Infiniti

Fakoemulsyfikator Infiniti
jest urządzeniem do operacji zaćmy. Za jego pomocą rozbija się starą, zmętniałą własną soczewkę pacjenta, za pomocą fal ultradźwiękowych, a następnie wysysa rozkawałkowane masy. Dzięki temu, soczewkę mającą 12 mm średnicy, udaje się usunąć przez tunelik w rogówce, mający zaledwie 2,2 mm. Wprowadzenie kilkanaście lat temu na rynek fakoemulsyfikatora i rozwój nowej metody operacyjnej spowodował rewolucję w operacji zaćmy. Obecnie technika fakoemulsyfikacji jest najlepszym na świecie sposobem operacji zaćmy.

Foropter (Topcon CV-5000)

Foropter automatyczny - Sanvimed

Panel sterowania foroptera automatycznego - Sanvimed
jest precyzyjnym urządzeniem do badania refrakcji (wad wzroku) oraz widzenia obuocznego. Pozwala na dokładne dobieranie szkieł okularowych na dal i do bliży. W swojej konstrukcji ma wbudowane obustronnie magazynki z wysokiej jakości soczewkami sferycznymi i cylindrycznymi. Dzięki połączeniu z elektronicznym panelem sterowania mogą one być sprawnie umieszczane przed okiem i szybko zmieniane. Wbudowane ma również pryzmaty o różnej mocy i kierunku ustawienia podstawy, filtry polaryzacyjne i barwne oraz cylinder skrzyżowany Jacksona umożliwiający bardzo dokładne sprecyzowanie mocy i osi cylindra. Foropter zintegrowany jest Ekranem CC-100XP umożliwiającym badanie pacjenta z użyciem różnego rodzaju tablic i testów, w tym barwnych, polaryzacyjnych, które oprócz możliwości określenia ostrości wzroku pozwalają także sprawdzić stopień obuocznego widzenia. Dzięki programom komputerowym badanie przeprowadzane jest sprawnie i szybko.

Frontofokometr - diopromierz

Frontofokometr - Sanvimed
pozwala na wykonanie pomiaru mocy soczewek okularowych zarówno sferycznych jak i cylindrycznych. Dokonuje pomiaru soczewek progresywnych oraz szkieł pryzmatycznych. Wbudowany czujnik pozwala na zmierzenie w szkłach odległości między źrenicami.

Funduskamera czyli retinofot

Funduskamera czyli retinofot
Jest urządzeniem służącym do wykonywania angiografii oraz dokumentowania fotograficznego dna oka. Angiografia fluoresceinowa jest jedną z podstawowych metod diagnostycznych w chorobach siatkówki naczyniówki i nerwu wzrokowego. Jest badaniem uzupełniającym i jej celem jest ułatwienie postawienia rozpoznania, a nie zastąpienie całokształtu badań klinicznych. Polega na wykonaniu serii fotografii dna oka po dożylnym podaniu środka cieniującego (fluoresceiny). Badanie pozwala na uwidocznienie krążenia w naczyniach siatkówki i pośrednio błony naczyniowej oraz umożliwia ocenę stanu nabłonka barwnikowego i naczyń krwionośnych siatkówki. W prawidłowych warunkach naczynia siatkówki nie przepuszczają substancji krążących wraz z krwią, także fluoresceiny. Jakikolwiek przeciek widoczny w postaci nadmiernego świecenia na zdjęciach – hiperfluorescencja oznacza stan chorobowy. Nieprawidłowy jest również brak świecenia na wykonanych fotografiach – hipofluorescencja. Oznacza to bowiem, że przepływ krwi na pewnym obszarze jest zablokowany lub między naczyniami krwionośnymi siatkówki i naczyniówki a ciałem szklistym znajdują się nieprawidłowe substancje czy barwniki (np. krwawe wybroczyny, ciała obce czy nadmiar melaniny).

Krzyż Maddox

Krzyż Maddoxa - Sanvimed

służy do badania:

 • heterofonii,
 • kąta zeza,
 • kąta gamma,
 • korespondencji siatkówek.

W praktyce jest wykorzystywany do doboru szkieł pryzmatycznych. Skala stycznych Maddox’a ma kształt krzyża w środku którego w punkcie zerowym znajduje się małe światełko. Ramię poziome krzyża ma zazwyczaj około 1 m długości. Pozwala to na badanie odchyleń oka do 10º przy odległości badania 5m, aż do 25º przy odległości 2m. Kreski na skali podają wartość stycznej kąta alfa (tangens)w stopniach dla odpowiedniej odległości badania. Znajduje się również druga skala w dioptriach pryzmatycznych.

LAMPA SZCZELINOWA czyli biomikroskop

Lampa szczelinowa - Sanvimed

Lampa szczelinowa - Szpital Tarnowskie Góry

Służy do badania struktur gałki ocznej w dużym powiększeniu. Za jej pomocą możemy oceniać:

 • aparat ochronny oka (powieki, rzęsy, gruczoły Meiboma)
 • odcinek przedni (spojówkę, rogówkę, komorę przednią, tęczówkę, źrenicę, soczewkę),
 • a przy użyciu dodatkowych soczewek również dno oka (soczewek Volka)
 • i drogi odpływu cieczy z oka czyli kąt przesączania (badanie gonioskopowe przy pomocy trójlustra Goldmana lub gonioskopu).

Badanie w lampie szczelinowej jest badaniem obuocznym, co pozwala na ocenę głębokości położenia zmian. Może być powtarzane wielokrotnie u pacjentów w każdym wieku, w tym u dzieci i kobiet w ciąży. Po wykonaniu badania nie obserwuje się powikłań, możliwe jest jedynie odczuwanie chwilowego olśnienia wywołanego silnym światłem, które samoistnie przechodzi po krótkiej chwili.

Mikroskop spekularny z pachymetrem

Mikroskop spekularny z pachymetrem

Aparat służy do oceny najbardziej wewnętrznej warstwy rogówki czyli komórek śródbłonka. Warstwa ta stanowi zarazem przednie ograniczenie komory przedniej oka. Jest to pojedyncza warstwa komórek, ale niezmiernie ważna dla prawidłowej funkcji rogówki.
Mikroskop spekularny, nazywany jest także endotelialnym (endotelium = śródbłonek). Ocenia ilość i morfologię komórek śródbłonka oraz grubość rogówki (pachymetrię). Analiza danych pomiarowych jest całkowicie zautomatyzowana. W skład oceny morfometrycznej wchodzi ocena między innymi:

 • ilości komórek
 • średniego rozmiaru analizowanych komórek
 • gęstości komórek śródbłonka prezentowana jako liczba komórek na 1 mm kwadratowy
 • różnice w rozmiarach komórek czyli polymegatyzm
 • jak również pleomorfizm czyli zmiany w kształcie
 • wskaźników statystycznych i procentowych

Badanie mikroskopem specularnym jest badaniem komfortowym i bezpiecznym dla pacjenta. Metoda bezkontaktow, czyli bez dotykania oka pacjenta, eliminuje ryzyko przeniesienia chorób infekcyjnych i redukuje niebezpieczeństwo uszkodzenia oka podczas badania. Celem podniesienia komfortu pacjenta czas badania jest bardzo krótki oraz nie jest wymagane poszerzenie źrenicy.
Badania komórek śródbłonka są wykonywane w diagnostyce schorzeń rogówki, a szczególnie w keratopatii pęcherzowej i dystrofii Fuchsa oraz przed planowanymi zabiegami chirurgicznymi, celem prognozy odnośnie bezpieczeństwa kwalifikacji do zabiegu i szacowania ryzyka powikłań po zabiegu, a szczególnie po wcześniej przebytych operacjach wewnątrzgałkowych i urazach oka.

OCT (optyczna koherentna tomografia)

OCT - SanvimedOCT - Szpital Tarnowskie Gory
to nowoczesne, nieinwazyjne badanie, które zrewolucjonizowało zobrazowanie struktur siatkówki oka i okolic nerwu wzrokowego. Często nazywana jest również biopsją optyczną, ponieważ udostępnia bezkontaktowe wniknięcie w głąb tkanek. Jest to nowa metoda diagnostyczna wykorzystująca fale świetlne w celu uzyskania przekrojów (tomogramów) siatkówki. Dotychczasowe metody diagnostyczne (fotografia, angiografia) przedstawiały jedynie obraz powierzchni siatkówki. OCT jest pierwszym narzędziem ukazującym strukturę tkanki w przekroju. Metoda ta pozwala na uzyskanie przekrojów o bardzo wysokiej rozdzielczości. Dzięki temu uzyskujemy możliwość analizy przekrojów tkanki w wymiarze trójwymiarowym tworząc mapy poszczególnych warstw siatkówki i tarczy nerwu wzrokowego.

Pachymetr

Pachymetr z mikroskopem spekularnym
służy do oceny grubości rogówki. Pachymetria (CCT) obecnie jest obowiązkowym badaniem u chorych na jaskrę i nadciśnienie oczne. Badania pachymetrii są także niezbędne przed zabiegami chirurgicznymi na rogówce, jak chociażby LASIK. Aparat Topcon ….. umożliwia pomiar grubości rogówki metodą bezdotykową, a badanie jest szybkie, niebolesne. Nie jest wymagane wcześniejsze znieczulenie oka rozszerzenie źrenic.

PERYMETR AUTOMATYCZNY

Perymet r- Sanvimed - Frey

Perymetr - Sanvimed - Frey

Perymetr komputerowy - Szpital Tarnowskie Góry

jest urządzeniem do badania pola widzenia. Badanie pola widzenia jest badaniem subiektywnym i na wynik rzutują: współpraca pacjenta z aparatem, skupienie uwagi podczas badania, sprawność intelektualna. Wskazaniami do wykonania badania są schorzenia siatkówki, nerwu wzrokowego, jaskra oraz uszkodzenia centralnego układu nerwowego.
Przed badaniem należy wprowadzić do komputera dane pacjenta, wiek i wielkość korekcji wady wzroku. Badany siedzi przed półkolistą oświetloną czaszą perymetru, mając opartą brodę i czoło na specjalnych podpórkach. W różnych miejscach na czaszy perymetru pojawiają się bodźce świetlne o różnej intensywności. Pacjent patrzy nieruchomo okiem badanym na wskazany znaczek (punkt fiksacyjny). Drugie oko jest zasłonięte. Za pomocą przycisku sygnalizuje zauważenie bodźców świetlnych pojawiających się w różnych miejscach i o różnej intensywności. Na tej podstawie można precyzyjnie określić i zanalizować progi czułości w różnych punktach siatkówki, w odniesieniu do poziomu prawidłowego i wykreślić specjalne mapy. Miejsca nieprawidłowe, wykazują obecność różnego rodzaju mroczków i ubytków, w których nie są odbierane bodźce świetlne.
Badanie trwa od kilku do kilkunastu minut w zależności od wybranego rodzaju testu oraz współpracy pacjenta. Badanie może być powtarzane wielokrotnie, nie powoduje działań ubocznych. Wykonywane jest u pacjentów w każdym wieku (z wyjątkiem małych dzieci i osób z ociężałością umysłową), a także u kobiet ciężarnych.

Retinofot czyli Funduskamera

Retinofot czyli funduskamera
Jest urządzeniem służącym do wykonywania angiografii oraz dokumentowania fotograficznego dna oka. Angiografia fluoresceinowa jest jedną z podstawowych metod diagnostycznych w chorobach siatkówki naczyniówki i nerwu wzrokowego. Jest badaniem uzupełniającym i jej celem jest ułatwienie postawienia rozpoznania, a nie zastąpienie całokształtu badań klinicznych. Polega na wykonaniu serii fotografii dna oka po dożylnym podaniu środka cieniującego (fluoresceiny). Badanie pozwala na uwidocznienie krążenia w naczyniach siatkówki i pośrednio błony naczyniowej oraz umożliwia ocenę stanu nabłonka barwnikowego i i naczyń krwionośnych siatkówki. W prawidłowych warunkach naczynia siatkówki nie przepuszczają substancji krążących wraz z krwią, także fluoresceiny. Jakikolwiek przeciek widoczny w postaci nadmiernego świecenia na zdjęciach – hiperfluorescencja oznacza stan chorobowy. Nieprawidłowy jest również brak świecenia na wykonanych fotografiach – hipofluorescencja. Oznacza to bowiem, że przepływ krwi na pewnym obszarze jest zablokowany lub między naczyniami krwionośnymi siatkówki i naczyniówki a ciałem szklistym znajdują się nieprawidłowe substancje czy barwniki (np. krwawe wybroczyny, ciała obce czy nadmiar melaniny).

Tonometr aplanacyjny

Tonometr aplanacyjny - Sanvimed

Tonometr aplanacyjny - Sanvimed
służy do pomiaru ciśnienia w oku. Metoda ta ciągle pozostaje „złotym standardem” i jest najdokładniejsza. Badanie przeprowadza się przy lampie szczelinowej, w którą wmontowany jest tonometr. Po znieczuleniu gałki ocznej i zakropieniu pomarańczowego  barwnika – fluoresceiny, pacjent opiera głowę o podpórkę i patrzy na wprost na specjalny wskaźnik. Oczy powinny być szeroko otwarte, w przeciwnym przypadku lekarz musi przytrzymać powieki palcami. Następnie lekarz zbliża głowicę tonometru do rogówki obserwując powstający na jej powierzchni okrężny menisk fluoryzujący w niebieskim świetle i odczytuje wynik pomiaru w mmHg. Ze względu na znieczulenie gałki ocznej, badanie jest całkowicie niebolesne.

TONOMETR BEZKONTAKTOWY

Tonometr bezkontaktowy - Sanvimed
dokonuje pomiaru ciśnienia śródgałkowego oka w łatwy, w pełni zautomatyzowany i komfortowy sposób, za pomocą podmuchu powietrza. Podczas pomiaru aparat nie dotyka oka, przez co minimalizuje się niebezpieczeństwo przeniesienia infekcji. Nie ma także potrzeby stosowania do oka środków znieczulających. U bardziej wrażliwych pacjentów, podmuch powietrza i rozprysk filmu łzowego, może powodować uczucie dyskomfortu. Pomiary ciśnienia śródgałkowego określa się w mmHg.

USG

USG - Szpital Tarnowskie Gory
to badanie, które wykonuje się za pomocą aparatu emitującego fale ultradźwiękowe. Można dzięki temu zobrazować gałkę oczną w różnych przekrojach, jej poszczególne warstwy i budowę. Można także częściowo uwidocznić struktury znajdujące się poza gałką, w oczodole. Jest badaniem szybkim, nieinwazyjnym i bezpiecznym dla pacjenta, może być wielokrotnie powtarzane. Liczne wskazania okulistyczne do badania USG gałki ocznej i oczodołu czyni go jednym z podstawowych badań diagnostycznych, szczególnie przydatnym jeżeli są nieprzejrzyste ośrodki optyczne.

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
Joomla!
Accept
Decline
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline