FAKOEMULSYFIKATOR

Fakoemulsyfikator Infiniti

Fakoemulsyfikator Infiniti

Fakoemulsyfikator Infiniti
jest urządzeniem do operacji zaćmy. Za jego pomocą rozbija się starą, zmętniałą własną soczewkę pacjenta, za pomocą fal ultradźwiękowych, a następnie wysysa rozkawałkowane masy. Dzięki temu, soczewkę mającą 12 mm średnicy, udaje się usunąć przez tunelik w rogówce, mający zaledwie 2,2 mm. Wprowadzenie kilkanaście lat temu na rynek fakoemulsyfikatora i rozwój nowej metody operacyjnej spowodował rewolucję w operacji zaćmy. Obecnie technika fakoemulsyfikacji jest najlepszym na świecie sposobem operacji zaćmy.