Mikroskop spekularny z pachymetrem

Mikroskop spekularny z pachymetrem

Aparat służy do oceny najbardziej wewnętrznej warstwy rogówki czyli komórek śródbłonka. Warstwa ta stanowi zarazem przednie ograniczenie komory przedniej oka. Jest to pojedyncza warstwa komórek, ale niezmiernie ważna dla prawidłowej funkcji rogówki.
Mikroskop spekularny, nazywany jest także endotelialnym (endotelium = śródbłonek). Ocenia ilość i morfologię komórek śródbłonka oraz grubość rogówki (pachymetrię). Analiza danych pomiarowych jest całkowicie zautomatyzowana. W skład oceny morfometrycznej wchodzi ocena między innymi:

  • ilości komórek
  • średniego rozmiaru analizowanych komórek
  • gęstości komórek śródbłonka prezentowana jako liczba komórek na 1 mm kwadratowy
  • różnice w rozmiarach komórek czyli polymegatyzm
  • jak również pleomorfizm czyli zmiany w kształcie
  • wskaźników statystycznych i procentowych

Badanie mikroskopem specularnym jest badaniem komfortowym i bezpiecznym dla pacjenta. Metoda bezkontaktow, czyli bez dotykania oka pacjenta, eliminuje ryzyko przeniesienia chorób infekcyjnych i redukuje niebezpieczeństwo uszkodzenia oka podczas badania. Celem podniesienia komfortu pacjenta czas badania jest bardzo krótki oraz nie jest wymagane poszerzenie źrenicy.
Badania komórek śródbłonka są wykonywane w diagnostyce schorzeń rogówki, a szczególnie w keratopatii pęcherzowej i dystrofii Fuchsa oraz przed planowanymi zabiegami chirurgicznymi, celem prognozy odnośnie bezpieczeństwa kwalifikacji do zabiegu i szacowania ryzyka powikłań po zabiegu, a szczególnie po wcześniej przebytych operacjach wewnątrzgałkowych i urazach oka.

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
Joomla!
Accept
Decline
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline