PERYMETR AUTOMATYCZNY

Perymet r- Sanvimed - Frey

Perymetr - Sanvimed - Frey

Perymetr komputerowy - Szpital Tarnowskie Góry

jest urządzeniem do badania pola widzenia. Badanie pola widzenia jest badaniem subiektywnym i na wynik rzutują: współpraca pacjenta z aparatem, skupienie uwagi podczas badania, sprawność intelektualna. Wskazaniami do wykonania badania są schorzenia siatkówki, nerwu wzrokowego, jaskra oraz uszkodzenia centralnego układu nerwowego.
Przed badaniem należy wprowadzić do komputera dane pacjenta, wiek i wielkość korekcji wady wzroku. Badany siedzi przed półkolistą oświetloną czaszą perymetru, mając opartą brodę i czoło na specjalnych podpórkach. W różnych miejscach na czaszy perymetru pojawiają się bodźce świetlne o różnej intensywności. Pacjent patrzy nieruchomo okiem badanym na wskazany znaczek (punkt fiksacyjny). Drugie oko jest zasłonięte. Za pomocą przycisku sygnalizuje zauważenie bodźców świetlnych pojawiających się w różnych miejscach i o różnej intensywności. Na tej podstawie można precyzyjnie określić i zanalizować progi czułości w różnych punktach siatkówki, w odniesieniu do poziomu prawidłowego i wykreślić specjalne mapy. Miejsca nieprawidłowe, wykazują obecność różnego rodzaju mroczków i ubytków, w których nie są odbierane bodźce świetlne.
Badanie trwa od kilku do kilkunastu minut w zależności od wybranego rodzaju testu oraz współpracy pacjenta. Badanie może być powtarzane wielokrotnie, nie powoduje działań ubocznych. Wykonywane jest u pacjentów w każdym wieku (z wyjątkiem małych dzieci i osób z ociężałością umysłową), a także u kobiet ciężarnych.