PERYMETR AUTOMATYCZNY

Perymet r- Sanvimed - Frey

Perymetr - Sanvimed - Frey

Perymetr komputerowy - Szpital Tarnowskie Góry

jest urządzeniem do badania pola widzenia. Badanie pola widzenia jest badaniem subiektywnym i na wynik rzutują: współpraca pacjenta z aparatem, skupienie uwagi podczas badania, sprawność intelektualna. Wskazaniami do wykonania badania są schorzenia siatkówki, nerwu wzrokowego, jaskra oraz uszkodzenia centralnego układu nerwowego.
Przed badaniem należy wprowadzić do komputera dane pacjenta, wiek i wielkość korekcji wady wzroku. Badany siedzi przed półkolistą oświetloną czaszą perymetru, mając opartą brodę i czoło na specjalnych podpórkach. W różnych miejscach na czaszy perymetru pojawiają się bodźce świetlne o różnej intensywności. Pacjent patrzy nieruchomo okiem badanym na wskazany znaczek (punkt fiksacyjny). Drugie oko jest zasłonięte. Za pomocą przycisku sygnalizuje zauważenie bodźców świetlnych pojawiających się w różnych miejscach i o różnej intensywności. Na tej podstawie można precyzyjnie określić i zanalizować progi czułości w różnych punktach siatkówki, w odniesieniu do poziomu prawidłowego i wykreślić specjalne mapy. Miejsca nieprawidłowe, wykazują obecność różnego rodzaju mroczków i ubytków, w których nie są odbierane bodźce świetlne.
Badanie trwa od kilku do kilkunastu minut w zależności od wybranego rodzaju testu oraz współpracy pacjenta. Badanie może być powtarzane wielokrotnie, nie powoduje działań ubocznych. Wykonywane jest u pacjentów w każdym wieku (z wyjątkiem małych dzieci i osób z ociężałością umysłową), a także u kobiet ciężarnych.

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
Joomla!
Accept
Decline
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline