Okulistyczne wytyczne dla pracujących na wysokości

Uznaje się, że praca powyżej 1 m od podłoża jest pracą na wysokości. Pracowników zatrudnionych na wysokości podzielono na dwie grupy:

Okulistyczne wytyczne dla pracujących na wysokości DO 3 m

(w pomieszczeniach zamkniętych)

 

  • badanie okulistyczne wymagane jest co 3–5 lat,

wymagane są następujące kryteria okulistyczne:

ostrość wzroku do dali o oka lepiej widzącego wynosi co najmniej 0,5
a gorzej widzącego – co najmniej 0,3 
dopuszcza się niewielką korekcję,
ostrość wzroku do bliży co najmniej 1,5/30 każdym okiem (z korekcją lub bez),
pole widzenia każdym okiem obejmuje zakres: 
  • co najmniej 60° od skroni 
  • co najmniej 30° od nosa,
widzenie obuoczne zalecane, choć nie jest bezwzględnie wymagane
rozpoznawanie barw w zależności od wykonywanej pracy – wymagane jest tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do bezpiecznej obsługi sprzętu lub zapewnienia bezpieczeństwa innym osobom.

Okulistyczne wytyczne dla pracujących na wysokości POWYŻEJ 3 m

(na otwartej przestrzeni lub w warunkach wymagających poruszania się na wysokości)

 

konsultacja okulistyczna obowiązkowa co 2–3 lata

ostrość wzroku do dali oka lepiej widzącego wynosi co najmniej 0,8
a gorzej widzącego – co najmniej 0,5 
korekcja okularami jest wykluczona (dopuszczalne są soczewki kontaktowe pod warunkiem ich dobrej tolerancji i adaptacji)
ostrość wzroku do bliży ostrość wzroku do bliży co najmniej 0,5/30 każdym okiem (z korekcją lub bez)
pole widzenia pole widzenia każdym okiem obejmuje zakres: 
  • co najmniej 90° od skroni 
  • co najmniej 30° od nosa
widzenie obuoczne zachowane
rozpoznawanie barw w zależności od wykonywanej pracy – wymagane jest tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do bezpiecznej obsługi sprzętu lub zapewnienia bezpieczeństwa innym osobom,
ruchomość gałek ocznych prawidłowa