Okulistyczne wytyczne dla pracujących na wysokości

Uznaje się, że praca powyżej 1 m od podłoża jest pracą na wysokości. Pracowników zatrudnionych na wysokości podzielono na dwie grupy:

Okulistyczne wytyczne dla pracujących na wysokości DO 3 m

(w pomieszczeniach zamkniętych)

 

  • badanie okulistyczne wymagane jest co 3–5 lat,

wymagane są następujące kryteria okulistyczne:

ostrość wzroku do dali o oka lepiej widzącego wynosi co najmniej 0,5
a gorzej widzącego – co najmniej 0,3 
dopuszcza się niewielką korekcję,
ostrość wzroku do bliży co najmniej 1,5/30 każdym okiem (z korekcją lub bez),
pole widzenia każdym okiem obejmuje zakres: 
  • co najmniej 60° od skroni 
  • co najmniej 30° od nosa,
widzenie obuoczne zalecane, choć nie jest bezwzględnie wymagane
rozpoznawanie barw w zależności od wykonywanej pracy – wymagane jest tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do bezpiecznej obsługi sprzętu lub zapewnienia bezpieczeństwa innym osobom.

Okulistyczne wytyczne dla pracujących na wysokości POWYŻEJ 3 m

(na otwartej przestrzeni lub w warunkach wymagających poruszania się na wysokości)

 

konsultacja okulistyczna obowiązkowa co 2–3 lata

ostrość wzroku do dali oka lepiej widzącego wynosi co najmniej 0,8
a gorzej widzącego – co najmniej 0,5 
korekcja okularami jest wykluczona (dopuszczalne są soczewki kontaktowe pod warunkiem ich dobrej tolerancji i adaptacji)
ostrość wzroku do bliży ostrość wzroku do bliży co najmniej 0,5/30 każdym okiem (z korekcją lub bez)
pole widzenia pole widzenia każdym okiem obejmuje zakres: 
  • co najmniej 90° od skroni 
  • co najmniej 30° od nosa
widzenie obuoczne zachowane
rozpoznawanie barw w zależności od wykonywanej pracy – wymagane jest tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do bezpiecznej obsługi sprzętu lub zapewnienia bezpieczeństwa innym osobom,
ruchomość gałek ocznych prawidłowa


 
 

 

 

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
Joomla!
Accept
Decline
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline