Parametry okulistyczne wymagane od osoby ubiegającej się lub posiadającej prawo jazdy kategorii A, A1, B, B1, T, B+E

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. Nr 88, poz. 503) z dnia 15 kwietnia 2011 r.

Ostrość wzroku Każdego oka osobno oraz przy patrzeniu razem nie mniej niż 0,5 po korekcji
Korekcja Bez ograniczeń: okularowa, soczewkami kontaktowymi lub wewnątrzgałkowymi pod warunkiem dobrej tolerancji i adaptacji do korekcji
Rozpoznawanie barw Nie jest wymagane
Pole widzenia Każdym okiem co najmniej 50° od skroni i 20° od nosa oraz w górę i w dół, w obrębie kąta 20° od punktu fiksacji nie powinny występować żadne ubytki
Widzenie obuoczne Dla kategorii A i A1 wymagane prawidłowe
Dla kategorii B, B1, B+E i T w przypadku stwierdzenia jednooczności można orzec brak przeciwwskazań do kierowania pojazdami pod następującymi warunkami:
  • ostrość wzroku oka widzącego wynosi nie mniej niż 0,6 z korekcją dopuszczalną do +/- 8,0 D
  • pole widzenia oka widzącego wynosi 80° od skroni i co najmniej 30° od nosa oraz w górę i w dół, 
  • od powstania jednooczności upłynęło co najmniej 12 miesięcy i badany ukończył 20 lat
Widzenie zmierzchowe i wrażliwość na olśnienie Wymagane, jeżeli badany: 
  • ma wszczepione soczewki wewnątrzgałkowe
  • jest po laserowej korekcji wzroku 
  • u osób kierujących pojazdami w ramach obowiązków służbowych

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
Joomla!
Accept
Decline
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline