Parametry okulistyczne wymagane od osób kierujących pojazdami kategorii C, D, tramwajami oraz od instruktorów i egzaminatorów

Parametry okulistyczne wymagane od osoby:

  • ubiegającej się lub posiadającej prawo jazdy kategorii C, C1, D, D1, C+E, C1+E, D+E, D1+E,
  • ubiegającej się lub posiadającej pozwolenie na kierowanie tramwajem,
  • kandydujące na instruktora lub egzaminatora,
  • podlegające badaniom kontrolnym na podstawie art. 122 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.– Prawo o ruchu drogowym oraz art. 39 j ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. Nr 88, poz. 503) z dnia 15 kwietnia 2011 r.

Ostrość wzroku
  • Oka lepiej widzącego nie mniej niż 0,8; 
  • Oka gorzej widzącego nie mniej niż 0,5 po korekcji
Korekcja Korekcja okularowa, soczewkami kontaktowymi lub wewnątrzgałkowymi pod warunkiem dobrej tolerancji i adaptacji do korekcji. 
  • Dopuszczalna korekcja w granicach +/- 8,0 D
Rozpoznawanie barw Prawidłowe rozpoznawanie barwy: 
czerwonej, zielonej, żółtej
Pole widzenia Każdym okiem co najmniej 80° od skroni i 30° od nosa oraz w górę i w dół, 
  • W obrębie kąta 30° od punktu fiksacji nie powinny występować żadne ubytki
Widzenie obuoczne Prawidłowe
Widzenie zmierzchowe i wrażliwość na olśnienie Prawidłowe

 

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Functional
Tools used to give you more features when navigating on the website, this can include social sharing.
Joomla!
Accept
Decline
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline