Kody ograniczeń związane z narządem wzroku

W dokumencie prawa jazdy określona musi być:

  • data wydania uprawnienia,
  • data ważności uprawnienia (jeżeli jest ono terminowe)
  • ewentualne ograniczenia.

Stosowne kody ograniczeń związane z narządem wzroku:
01 – wymagana korekta i/lub ochrona wzroku,
01.01 – okulary,
01.02 – soczewki kontaktowe,
01.03 – szkła ochronne,
01.04 – szkło matowe,
01.05 – przepaska na oko,
01.06 – okulary lub soczewki kontaktowe

Dla pacjenta z wadą wzroku najbardziej uniwersalny jest kod 01.06, gdyż ma wtedy możliwość stosowania naprzemiennie okularów lub soczewek kontaktowych podczas prowadzenia pojazdów mechanicznych.