Przeliczenia ciśnienia wewnątrzgałkowego w zależności od centralnej grubości rogówki

 

Zalecane przeliczenia ciśnienia wewnątrzgałkowego wykonanego tonometrem aplanacyjnym
Goldmana
w zależności od centralnej grubości rogówki CCT
(Pentacam. Instruction Manual, Measurement and Evaluation System for Anterior Chaberof the Eye).
Grubość centralnej części rogówki w mikronach 445 455 465 475 486 495 505 515 525 535 545 555 565 575 585 595 605 615 625 635 645
Korekta pomiaru ciśnienia śródgałkowego +7 +6 +6 +5 +4 +4 +3 +2 +1 +1 0 -1 -1 -2 -3 -4 -4 -5 -6 -6 -7