Informacje praktyczne:

Pacjent zgłasza się najpierw na wizytę kwalifikacyjną z zaleconymi badaniami. W tym dniu uiszcza opłatę w wysokości 300,00 zł w kasie szpitala.
Wizyta kwalifikacyjna odbywa się najczęściej tydzień przed planowanym zabiegiem.
W trakcie jej trwania przeprowadzane jest:

  • badanie okulistyczne,
  • wyliczana jest moc soczewki, która ma być wszczepiona podczas zabiegu,
  • Pacjent podpisuje umowę z Zarządem Spółki na przeprowadzenie operacji oraz zgody na odpowiednie procedury,
  • odbywa się kwalifikacja anestezjologiczna

Po kwalifikacji, pozostałą kwotę (3.400,00 zł.) przelewa na szpitalny rachunek bankowy:

ING Bank Śląski: 79 1050 1230 1000 0023 4649 7437

W dniu zabiegu Pacjent zgłasza się w godzinach przedpołudniowych o wyznaczonej godzinie. W czasie kilku godzin jest przygotowywany do operacji (m. innymi w premedykacji ma podawane leki zmniejszające naturalny niepokój występujący przed zabiegiem).

Zabieg przeprowadzany jest w znieczuleniu miejscowym, kroplowym. W trakcie całego zabiegu obecny jest lekarz anestezjolog monitorujący stan ogólny Pacjenta oraz podający leki przeciwbólowe.

Około godziny po operacji zdejmowany jest opatrunek. Od tego czasu Pacjent ma podawane odpowiednie krople. Nie musi leżeć w łóżku, może swobodnie poruszać się po Oddziale. Na następny dzień, po porannej wizycie, jest wypisywany do domu. Zgłasza się w wyznaczonym terminie (po około tygodniu) na wizytę kontrolną.